Ekološko pridelana hrana ima tako veliko več antioksidantov in načeloma ne vsebuje pesticidov.
V študiji so preverili podatke 343 preteklih raziskav in primerjali hranilne vrednosti, kakovost in varnost ekološko in konvencionalno pridelane hrane (sadja, zelenjave in žitaric). Ekipa raziskovalcev je nato aplicirala prefinjene tehnike meta analiz da bi ugotovila natančne razlike med organsko in klasično hrano.

"Znanost gre naprej," je povedal raziskovalec iz Washington State University in soavtor raziskave. Zahvaljujoč čedalje bolj natančnim in zanesljivim metodam so raziskovalci ugotovili velike razlike v hranilni vrednosti in varnosti hrane, ki jih v preteklih raziskavah niso odkrili. Ugotovili so, da ima ekološko pridelana hrana veliko prednosti pred klasično pridelano; med drugim ima klasična dostop do velikih količin sintetičnega dušika, zaradi česar mobilizira dodatne vire v proizvodnjo sladkorjev in škroba. Rezultat je pridelek, ki vsebuje manj koristnih snovi, med drugim tako zelo zdrave in zaščitne antioksidante.

Brez sintetičnih pesticidov pa organsko pridelana hrana proizvede več polifenolov in fenolov, s katerimi se ščiti pred škodljivci in z njimi povezanimi poškodbami. Pri ljudeh pa fenoli in polifenoli delujejo zaščitno tako, da ščitijo pred boleznimi in oksidativnimi poškodbami, ki vodijo v bolezni srca in ožilja, rakava obolenja in mnoge druge bolezni. V povprečju je imela organsko pridelana hrana kar za 18 do celo 69 odstotkov višjo koncentracijo antioksidantov. To pomeni, da če bi začeli uživati organsko pridelano hrano, bi dobili vsaj 20 do 40 odstotkov več antioksidantov, kar je ekvivalentno dvema dodatnima porcijama sadja in zelenjave na dan.

Poleg tega so odkrili, da ostanki pesticidov v hrani tudi do 100-krat višji kot pri ekološko pridelani, saj se pri ekološkem kmetovanju ne sme uporabljati strupenih sintetičnih pesticidov. "Ta raziskava je podala izjemno pomembno odkritje – to je, da je organsko 'pridelana hrana v vseh pogledih superiorna in daje izjemne pozitivne učinke na zdravje," je povedal Benbrook. Ugotovili pa so tudi, da ima klasično pridelana hrana približno dvakrat več kadmija, težke kovine, kot organsko pridelana.

Razlike med organsko in klasično pridelano hrano so skušali na podlagi doslej opravljenih raziskav dokazati že dvakrat prej, vendar jim takrat niso bile na voljo vse raziskave, poleg tega pa so bile metode slabše in manj zanesljive. Tokratna natančna in napredna študija pa je nedvomno pokazala izjemne pozitivne učinke organsko pridelane hrane v primerjavi s klasično.